210 5715555 - 2810 285372 

Διανύσαμε μια δεκαετία από την ημέρα που το e-cert πέρασε το κατώφλι του ελληνικού λιανεμπορίου. Εκατοντάδες επιχειρήσεις, έγιναν χρήστες, εντάχθηκαν και προσαρμόστηκαν πλήρως στα πρωτόκολλα ιδιωτικής προδιαγραφής που αναπτύξαμε. Διαχειριστήκαμε διαδικτυακά, ως επιστημονικά υπεύθυνοι, τα δεδομένα  από εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, αγροτεμάχια όπως και παραγωγούς που εφοδιάζουν καθημερινά τη METRO A.E.B.E, τα My Market και τη ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. Δώσαμε πρόσβαση στην πληροφορία για 1.000.000 παρτίδες προϊόντων να τις ιχνηλατήσουν απευθείας οι καταναλωτές, με τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου, στα ράφια των super market.
Η ασφάλεια των τροφίμων ήταν εξ αρχής το ουσιαστικό και το ηθικό απαιτούμενο γι' αυτό και ζητήσαμε για κάθε προϊόν που τοποθετείται στο ράφι την ενυπόγραφη δέσμευση του παραγωγού που τα παρήγαγε.  
Εμείς στη MODUS DCS είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί αλλάξαμε τη λογική του λιανεμπορίου, βγάλαμε το γκρίζο από τα προϊόντα στο ράφι της μαναβικής και βραβευτήκαμε κατ' επανάληψη γι΄αυτό. Μέσα από τη απόλυτη προσήλωση στο στόχο μας χτίσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα σήμερα συνεχίζουμε με αισιοδοξία να καινοτομούμε επιχειρώντας.