210 5747801 - 2810 285372 

Σε κάθε αλυσίδα λιανεμπορίου, τα σημεία που απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση, είναι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η λειτουργία των καταστημάτων λιανικής.
Με το πρόγραμμα CERTUS ANALYSIS ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων του δικτύου. Στο χώρο των καταστημάτων λιανικής η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς οι διεργασίες που συντελούνται είναι δαιδαλώδεις και οι παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική εικόνα πολλοί. Γι' αυτό, η ύπαρξη ενός ευέλικτου συστήματος, εκτός της λειτουργικής δομής των καταστημάτων, επιβάλλεται να υπάρχει ως εργαλείο βελτίωσης γιατί η φύρα στο χώρο της μαναβικής είναι ένα από τα μεγάλα και δυσεπίλυτα προβλήματα στην καθημερινή διαχείριση ενός καταστήματος.

Εμείς στη MODUS DCS μελετώντας επί χρόνια το πρόβλημα καταλήξαμε στην σύνταξη ενός νέου συστήματος, ενός πρωτοκόλλου που αναπτύχθηκε εντός των καταστημάτων με ισχυρή σύνδεση με όλα τα προηγούμενα στάδια της παραλαβής και τροφοδοσίας με σκοπό να μειώσουμε στο μέγιστο βαθμό την οικονομική ζημιά που καταγράφεται εντός των καταστημάτων. Το INCERT, το νέο πρωτόκολλο της MODUS DCS είναι έξυπνο και ευέλικτο στην μεθοδολογία του και στην εφαρμογή του καθώς διαχωρίζει τα είδη μαναβικής σε φυλλώδη, φρούτα και κηπευτικά όπου με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους αξιολογείται η ειδικότερη εικόνα τους και οι λόγοι συμμετοχής στη φύρα του καταστήματος.

Παράλληλα το INCERT επεκτείνεται εντός του καταστήματος και σε άλλες παραμέτρους με συνέπεια να γνωρίζουμε επ’ ακριβώς τις αιτίες αλλά και τους παράγοντες που παράγουν ή επηρεάζουν την παραγωγή φύρας. Μέσα από την παραμετροποίηση των δεικτών βαθμονόμησης και τις εύστοχες βαρύτητες που έχουν εισαχθεί καταλήγουμε με ασφάλεια στον προσδιορισμό των παραμέτρων του προβλήματος και προτείνουμε τις διορθωτικές ενέργειες. Περιγράφουμε με σαφήνεια τις αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα και εκτός καταστήματος μέσα από την βήμα με βήμα προσέγγιση από την αποστολή προϊόντων από τους προμηθευτές έως την κεντρική παραλαβή και την διανομή στα καταστήματα. 
Το INCERT είναι ένα νέο σύστημα που δοκιμάστηκε σ’ ένα δίκτυο 150 καταστημάτων λιανικής και σήμερα είναι σε πλήρη εφαρμογή.
Εμείς στη MODUS DCS ανοίγουμε ξανά νέους δρόμους και αλλάζουμε την λογική στην εσωτερική λειτουργία των καταστημάτων s/m. Ως εταιρία με την μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτουμε στο χώρο των συστημάτων πιστοποίησης, των ιδιωτικής προδιαγραφής πρωτοκόλλων με εφαρμογή στα μεγάλα δίκτυα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των έλεγχο και αξιολόγηση των καταστημάτων εταιριών λιανεμπορίου μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως κάθε νέο έργο είναι μια επόμενη συνάντηση με την εξέλιξη και την καινοτομία.