210 5747801 - 2810 285372 

Το πρωτόκολλο «ΚΕΛΥΦΟΣ» αποτελεί μια ακόμα καινοτομία της MODUS DCS στην ασφάλεια των τροφίμων. Αφορά στη διαχείριση των ξηρών καρπών από την παραγωγή ή την εισαγωγή τους, έως την αποθήκευση και την συσκευασία τους.

Περιγράφει σε επίπεδο καταναλωτή, με απόλυτη διαφάνεια, τη διαδρομή του μέσα από την ιχνηλασιμότητα που παρέχει το λογισμικό E-CERT και συγκεκριμένα από την εισαγωγή του, αν πρόκειται για εισαγόμενο ή την συγκομιδή του ως εγχώριο, έως τη διακίνηση και την τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στο ράφι.

Μέσα από το δομικό του σχεδιασμό, σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση, στοχεύουμε να μηδενίσουμε τον κίνδυνο διοχέτευσης στην αγορά προϊόντων επιμολυσμένων και επικίνδυνων για τη διατροφή μας.

Στο πρωτόκολλο «ΚΕΛΥΦΟΣ» μέσα από τους όρους που θέτουμε ως προδιαγραφή, δεσμεύουμε κάθε εμπλεκόμενο μέρος από την παραγωγή, την εισαγωγή έως την πώληση, στην αυστηρή τήρηση των προαπαιτούμενων κανονιστικών ή εμπορικών δεσμεύσεων.

Απομονώνει με σαφήνεια τις βασικές αιτίες διατροφικών κρίσεων που προκαλούνται από την κατανάλωση ξηρών καρπών συνδυάζοντας δυο λογισμικά, το E-CERT και το CERTUS με στόχο να αποκλείσουμε τις τροφικές δηλητηριάσεις από αφλατοξίνες ή Salmonella spp και Escherichia Coli κτλ.

Για το λόγο αυτό, ιχνηλατούμε βήμα προς βήμα όλα τα βασικά στάδια στα οποία πρέπει να υπάρξει έλεγχος του μικροβιακού φορτιού κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, του καθαρισμού και της ξήρανσης, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην ανασυσκευασία των ξηρών καρπών, στην αποθήκευση και τον τρόπο διακίνησης.