210 5747801 - 2810 285372 

 

Το σύστημα κεντρικού ελέγχου μετεωρολογικών δεδομένων που σχεδιάσαμε διαφέρει σε λογική από τη μέχρι σήμερα προσέγγιση στη χρήση μια μετεωρολογική μονάδας.

Αν τα όργανα μέτρησης του ανέμου, της βροχής, της υγρασίας και της θερμοκρασίας στο μοντέλο μας αποτελούν το σώμα για την παρακολούθηση του καιρού οι αισθητήρες αποτελούν τους νευρώνες που ανά πάσα στιγμή δίνει την ελάχιστη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας για τη δημιουργία του μοντέλου ορίσαμε το εύρος της ενότητας παρακολούθησης από την περιφέρεια ως το αγροτεμάχιο και εργαστήκαμε με σκοπό τη μείωση του κόστους εγκατάστασης σε συνδυασμό με την μέγιστη παροχή άμεσων πληροφοριών.
 
Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε το κόστος και μεγιστοποιούμε το όφελος.

Με τον τρόπο αυτό συν διαμορφώνουμε το μοντέλο πρόβλεψης και επέμβασης πριν ή την εμφάνιση ασθενειών στην καλλιέργεια μας.
 
Παράμετροι όπως:
 • η θερμοκρασία,
 • η υγρασία,
 • η βροχόπτωση,
 • το σημείο δρόσου,
 • η εξατμισοδιαπνοή
 • και η ταχύτητα του ανέμου

μπαίνουν στην συνολική καθημερινότητα των καλλιεργητικών φροντίδων.

Ο σύστημα που εγκαθιστούμε διαθέτει σειρά αισθητήρων για να μας μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα κλίματος όπως:

 • θερμοκρασία
 • υγρασία περιβάλλοντος,
 • υγρασία του εδάφους,
 • το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα
 • και το φως (ηλιακή ή υπεριώδη ακτινοβολία) κ.α.

 Εκτός από αυτές τις βασικές παραμέτρους, συλλέγουμε επιπλέον στοιχεία για την:

 • υγρασία εδάφους σε διάφορα βάθη,
 • μετρητές ροής,
 • υγρασία φύλλου,
 • πίεση,
 • επίπεδο δεξαμενής κ.α

Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση καλύπτουμε απόλυτα τις ανάγκες για έγκαιρη πρόβλεψη στον αγρό και στο θερμοκήπιο.

Προβλήματα που προκύπτουν στις υπαίθριες καλλιέργειες από:

 • την ξηρασία,
 • την υψηλή βροχόπτωση,
 • τους ισχυρούς άνεμους,
 • το χαλάζι κτλ
 • ή την:
 • υψηλή θερμοκρασία,
 • υψηλή υγρασία,
 • ηλιακή ακτινοβολία
 • έλλειψη άνεμου,
 • προσβολή από μύκητες,
 • συσσώρευση υγρασίας στα φύλλων & τα φυτά κτλ.

για τις υπό κάλυψη καλλιέργειες, κατά τη διάρκεια του έτους, τα προσεγγίζουμε με βάση τις πληροφορίες του συστήματος.

Με τον τρόπο αυτό απαντάμε στις βασικές διαφορές του κλίματος μεταξύ του θερμοκηπίου και του εξωτερικού καιρού που οφείλεται κυρίως σε δύο μηχανισμούς με πρώτο τον αέρα που περικλείεται μέσα σ’ ένα θερμοκήπιο και ο οποίος είναι εγκλωβισμένος & ο δεύτερος ο μηχανισμός της ακτινοβολίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Κανένα σύστημα από μόνο του δεν είναι ικανό να λειτουργήσει σωστά αν οι παραγωγοί δεν είναι ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι, οπλισμένοι με όλες τις πληροφορίες για να μπορούν να αποτρέψουν τη ζημιά ή την απώλεια της καλλιέργειάς τους.
Στο μοντέλο που σχεδιάσαμε ο καιρός δεν είναι υπόθεση του ενός αλλά των πολλών γι’ αυτό στόχος μας είναι η πρόληψη σε συνδυασμό με τη μείωση των φυτοφαρμάκων και για το λόγο αυτό διαβαθμίσαμε τον κίνδυνο με βάση την κινητικότητα των μετρήσεων σε συνάρτηση με τις προδιαγραφές εξέλιξης των ασθενειών.
Με βάση τα παραπάνω επικεντρωνόμαστε στην παύση των προληπτικών ψεκασμών όπως τους ξέρουμε ως και σήμερα. Ακολουθούμε πιστά τους κανόνες της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών και τοποθετούμε με επιστημονικά δεδοπμένα των ψεκασμό στο τέλος της κλίμακας των χημικών επεμβάσεων.

Μέσα από την 30κονταετή διαδρομή μας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο μεγαλύτερος εχθρός για έναν παραγωγό αγροτικών προϊόντων είναι ο φόβος της καταστροφής γεγονός που οδηγεί τους γεωργούς στην διστακτικότητα και στην ατολμία.
Εμείς στη MODUS DCS έχουμε δώσει πολλές μάχες μέχρι σήμερα μαζί με τους παραγωγούς και γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που νικήσαμε:

 • το φόβο της πιστοποίησης
 • το φόβο στην απαγόρευση φυτοφαρμάκων
 • το φόβο χρήσης των εντόμων αντί για εντομοκτόνα
 • το φόβο των επαναλαμβανόμενων ελέγχων
 • το φόβο των προσαρμογών
 • το φόβο της τεχνολογίας κ.α.

Σήμερα, προχωράμε ένα βήμα ακόμη, κατακτάμε μια νέα λογική στην αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας και μειώνουμε το κόστος παραγωγής μέσα από το συνολικό έλεγχο του κλίματος δημιουργούμε τα προϊόντα της επόμενης γενιάς.

Γ’ αυτό και σ’ αυτή τη μάχη με τον καιρό δεν θα είναι μόνοι και αυτό γιατί ένα δίκτυο αισθητήρων και ασύρματων μονάδων που επικοινωνούν μεταξύ τους θα στέλνει τα δεδομένα στον κεντρικό σταθμό και από εκεί στο cloud για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά κεντρικά και ατομικά από το PC, ή το κινητό με σύνδεση στο internet.
Μέσα από το μοντέλο της MODUS DCS και την κοινή διαχείριση του κλίματος θα δημιούμε:

 • Ενιαίο σύστημα παρέμβασης & τεχνικής υποστήριξης.
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης & εξοικείωσης.
 • Διασύνδεση δεδομένων καιρού και καλλιέργειας με το λογισμικό E-CERT.
 • Προϊόντα τρίτης γενιάς με δεδομένα.
 • Ιχνηλασιμότητα με καιρικά στοιχεία συγκομιδής.
 • Τράπεζα καιρικών πληροφοριών / έτος.
 • Περιβάλλον απομακρυσμένης διαχείρισης.
 • Διασύνδεση με καλλιέργειες και εκτός θερμοκηπίων

Εκτός των άλλων η χρηματοδότηση του εξοπλισμού είναι επιλέξιμη δαπάνη από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος μέσα από την συνεργασία μας, την εγκατάσταση του πάγιου εξοπλισμού και την ολοκλήρωση του έργου θα έχουμε σημαντική αναβάθμιση και βελτίωση της αγροτικής εκμετάλλευσης, σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής με την ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων και ασφαλώς ενίσχυση της εμπορικής σας θέσης μέσα στην αγορά.