210 5747801 - 2810 285372 

Σε κάθε αλυσίδα λιανεμπορίου, τα σημεία που απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση είναι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η λειτουργία των καταστημάτων λιανικής.

Με το IN CERT ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων δικτύου καταστημάτων. Στα καταστήματα λιανικής, η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς οι διεργασίες που συντελούνται είναι δαιδαλώδεις και οι παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική εικόνα πολλοί.

Γι' αυτό, δημιουργήσαμε ένα ευέλικτο σύστημα, εντός της λειτουργικής δομής των καταστημάτων, ως εργαλείο βελτίωσης στη λειτουργία τους.
 
Παράλληλα, αναλύσαμε τις αιτίες που δημιουργούν ζημιές (φύρα) στο χώρο της μαναβικής και δώσαμε απαντήσεις σ’ ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην καθημερινή διαχείριση ενός καταστήματος.

Το IN CERT είναι in store σύστημα συνδεδεμένο με όλα τα προηγούμενα στάδια της παραλαβής και τροφοδοσίας, με σκοπό να μειωθεί στο μέγιστο βαθμό η οικονομική ζημιά που καταγράφεται εντός των καταστημάτων.

Eίναι έξυπνο και ευέλικτο στη μεθοδολογία του και στην εφαρμογή του καθώς διαχωρίζει τα είδη μαναβικής σε δομικές κατηγορίες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αξιολογείται η ειδικότερη εικόνα τους και οι λόγοι συμμετοχής στη φύρα του καταστήματος.

Παράλληλα, με τη χρήση του γνωρίζουμε επ’ ακριβώς τις αιτίες αλλά και τους παράγοντες που παράγουν ή επηρεάζουν την παραγωγή φύρας.
 
Μέσα από την παραμετροποίηση των δεικτών βαθμονόμησης και τις εύστοχες βαρύτητες που έχουν εισαχθεί, καταλήγουμε με ασφάλεια στον προσδιορισμό των αιτιών του προβλήματος και προτείνουμε τις διορθωτικές ενέργειες.

Περιγράφουμε με σαφήνεια τις αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα και εκτός καταστήματος, μέσα από τη βήμα προς βήμα προσέγγιση από την αποστολή προϊόντων από τους προμηθευτές έως την κεντρική παραλαβή και τη διανομή στα καταστήματα. 
 
 
Σ΄ επίπεδο ετοιμότητας, το INCERT δοκιμάστηκε σ’ ένα δίκτυο 150 καταστημάτων S/M και σήμερα είναι έτοιμο για πλήρη εφαρμογή. Μέσα από το IN CERT ανοίγουμε ξανά νέους δρόμους και αλλάζουμε τη λογική στην εσωτερική λειτουργία των καταστημάτων s/m.