210 5747801 - 2810 285372 

 

Το πρωτόκολλο «Ελληνικός αμπελώνας» δημιουργήθηκε με σκοπό να μηδενίσει την απόσταση μεταξύ των καταναλωτών και της οινοπαραγωγής.
 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα καθώς η ιχνηλασιμότητα στα υγρά τρόφιμα μέχρι σήμερα συναντούσε ανυπέρβλητες δυσκολίες.
 
Η βαθιά, όμως, γνώση μας στην ιχνηλασιμότητα προϊόντων και στην ενοποίηση πληροφοριών, στο πλαίσιο ενός παραγωγικού ή εμπορικού δικτύου, αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο στο χτίσιμο του λογισμικού E-CERT/WINE.
 
Το νέο λογισμικό ήρθε για να προστεθεί στην παλέτα καινοτομίας της MODUS DCS με σκοπό να αλλάξει τα δρώμενα στην οινική μας πραγματικότητα.
 
Σκοπός στη δημιουργία του πρωτοκόλλου δεν είναι απλά η ενημέρωση των καταναλωτών για την προέλευση κάθε οίνου, αλλά η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας στην ελληνική οινοποιία. Μέσα από τη διασύνδεση, την συνολική διαχείριση και τη μεταφορά της πληροφορίας από το αμπελοτεμάχιο μέχρι το ποτήρι, θα δομήσουμε μια πραγματικά ειλικρινή σχέση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.
 
Ο «Ελληνικός αμπελώνας» ως πρακτική ενώνει το σύνολο των πληροφοριών στον αγρό, στην οινοποίηση και στη διακίνηση.
 
Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ολική διαχείριση του οινοποιείου. Αναδεικνύει τις ζώνες παραγωγής σε ένα ενιαίο δίκτυο παραγωγής και διασυνδέει όλα τα εφαρμοζόμενα συστήματα σε ένα. Παράλληλα, ορίζει νέα πεδία που περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε ιδιωτικής προδιαγραφής και ενοποιεί τις πληροφορίες εντός μιας ζώνης, μιας γεωγραφικής ενότητας, μια χώρας ή μιας επιχείρησης.
 
Επίσης, στο πλαίσιο ενός δικτύου, παρέχει τη δυνατότητα της αξιολόγησης όλων των εμπλεκόμενων νομικών ή φυσικών προσώπων.
 
Στον «Ελληνικό αμπελώνα» όλα έχουν δομηθεί με σκοπό να ενώνονται πληροφορίες και διεργασίες που συντελούνται σε επίπεδο ενός παραγωγού ή μιας ομάδας παραγωγών στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού, μιας εταιρίας ή ενός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας.
 
Πλέον, οι επώνυμοι οίνοι γίνονται αγωγός της ολικής πληροφορίας και οι συνυπάρχοντες οίνοι (πολλών παραγωγών) αποκτούν για πρώτη φορά ταυτότητα και ιχνηλάσιμη διαδρομή.
Οι δυνατότητα που παρέχει το πρωτόκολλο στην ενιαία δόμηση μιας προδιαγραφής με περιφερειακή οντότητα π.χ. ζώνη ΠΟΠ, γεωγραφική ζώνη ή ζώνη VQPRD κ.α., αποτελεί πλέον ισχυρό ποιοτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους συμμετέχουν.
 
Είναι καιρός να γυρίσουμε σελίδα και να αντικαταστήσουμε τις κοινές πρακτικές με τα εργαλεία του μέλλοντος. Γι’ αυτό ανοίγουμε ξανά νέους δρόμους στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνατότητας των ελληνικών προϊόντων κι ενώνουμε τον αγρό με την κοινωνία, το αμπέλι με το ποτήρι. Ο «Ελληνικός αμπελώνας» ήρθε για να αποτελέσει το όπλο «αιχμής» κι ένα αναπόσπαστο μέρος των οινοποιείων του μέλλοντος.