210 5747801 - 2810 285372 

Στην METRO Α.Ε.Β.Ε. τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν βασικό τομέα στον οποίο ως εταιρία επιδιώκει την υψηλή τους ποιότητα, οριοθετώντας παράλληλα και τις προδιαγραφές της ασφάλειάς τους.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή του ιδιωτικής προδιαγραφής πρωτοκόλλου ασφάλειας φρούτων και λαχανικών στοχεύει να συνδυάσει τη φρεσκάδα, την ασφάλεια, την υγιεινή, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών.
Το Πρωτόκολλο είναι πλέον το επίσημο σύστημα επιλογής και ελέγχου παραγωγών και προμηθευτών καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο συνεργασίας. Σ’ αυτό συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών.
Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιέργειας και τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής ώστε να παράγονται ασφαλή προϊόντα με άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος. Σε ότι αφορά στη διαλογή και τυποποίηση των προϊόντων, το πρωτόκολλο ενσωματώνει τις αρχές του HACCP.
Έτσι απαντά με σιγουριά στις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις και στα υψηλά standards που περιγράφουν παγκοσμίως την ασφάλεια των τροφίμων.
Το πρωτόκολλο σχεδιάστηκε, αναπτύσσεται και επιβλέπεται από την εταιρία MODUS DCS μέσω της βάσης δεδομένων e-cert.
Σε ένα χρονικό διάστημα 10 μηνών ολοκληρώθηκε η καταγραφή του συνόλου των παραγωγών και των αγροτεμαχίων τους με όλες τις γεωπονικές και τοπογραφικές πληροφορίες για κάθε αγροτεμάχιο.
Σε πρώτη φάση δημιουργήθηκε ο ψηφιακός χάρτης – προμηθευτών, παραγωγών, αγροτεμαχίων – για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας σ' ένα αόρατο δίκτυο πληροφοριών, δια μέσω του e-cert και της διαδραστικής γεωργίας, πάνω από ολόκληρη τη χώρα.
Στη βάση δεδομένων e-cert.gr/metro που υποστηρίζει το πρωτόκολλο έχουν καταχωρηθεί και διασυνδεθεί μέχρι σήμερα:

  • 150 - 160 προμηθευτές (εταιρίες κατ' έτος)
  • 18.944 παραγωγοί
  • 192 Γεωπόνοι
  • 479 είδη καλλιέργιας
  • 48.541 αγροτεμάχια
  • 110.000 στρέμματα
  • 11.103 Οδηγίες φυτοπροστασίας
  • 241.753 Δηλώσεις δέσμεσης παραγωγών
  • 569.759 ΑΠΠ ιχνηλατήθηκαν στο ράφι
  • 148.816 ΑΠΕ ιχνηλατήθηκαν στο ράφι

Η εισαγωγή του πρωτοκόλλου «ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΣ» και η διαδραστική παρακολούθηση των δεδομένων μέσω του E-CERT αποτελεί καινοτόμα εμπορική διαδικασία αλλά και μοναδική εφαρμογή καθώς, δεν υπάρχει άλλη ανάλογου μεγέθους σε καμία άλλη αλυσίδα λιανεμπορίου σε Ελλάδα και παγκοσμίως.
Επίσης μέγιστη διαφοροποίηση αποτελεί η διασυνδεδεμένη διαδραστική ιχνηλασιμότητα που ανέπτυξε καθώς σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα κάθε προϊόντος με το σύνολο των πληροφοριών που το αφορά (παραγωγός, διεύθυνση, περιοχή, αγροτεμάχιο, είδος καλλιέργειας, ημερομηνία συγκομιδής, ποικιλία, ημ. συσκευασίας, Αριθμό Παρτίδας Προϊόντος, το μεταφορικό μέσο και τη δήλωση του παραγωγού) παρακολουθείται στο www.e-cert.gr/metro. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διακίνησης τα δεδομένα ιχνηλασιμότητας φτάνουν στην εταιρία πριν φτάσει το προϊόν.
Τα οφέλη της εφαρμογής του πρωτοκόλλου είναι θεαματικά καθώς η αλυσίδα, θωράκισε την ασφάλεια των φρέσκων της, ενίσχυσε την σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και ενδυνάμωσε την σχέση επιχείρησης – προμηθευτών. Έτσι διασφάλισε την πώληση απολύτως ελεγχόμενων προϊόντων υψηλής ασφάλειας. Η μεγαλύτερη συνεισφορά της METRO A.E.B.E. καταγράφεται προς το καταναλωτικό κοινό μέσα από την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η METRO Α.Ε.Β.Ε. είναι μια επιχείρηση που σέβεται τους προμηθευτές και τους πελάτες της. Έτσι ο κάθε πελάτης της πρέπει να γνωρίζει και η ίδια οφείλει να ελέγχει διαρκώς τα προϊόντα που διακινεί βάση ενός συστήματος που επαληθεύει τις νομικές απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού κράτους.

Η ιχνηλασιμότητα είναι εξίσου σημαντική πρακτική στην ασφάλεια των φρέσκων που διακινεί στα καταστήματά της. Η απαίτηση για ενυπόγραφη δέσμευση των παραγωγών σε κάθε αποστολή προϊόντος είναι πράξη ευθύνης έναντι σε κάθε καταναλωτή. Αυτή η επιλογή την οδήγησε ένα βήμα μπροστά και μίλησε πρώτη στην αγορά για εγγυημένη υπεροχή και όχι πιστοποιημένα τρόφιμα. Η αντίληψη αυτή αποτελεί βέλτιστη πρακτική που αλλάζει τα δεδομένα της ασφάλειας τροφίμων στη χώρα. Η εμπειρία του στελεχιακού της δυναμικού δημιουργεί μια νέα δυναμική στην πορεία της εταιρίας. Η διασύνδεση μέσω του e-cert.gr/metro της εφοδιαστικής αλυσίδας και η διαδραστική ιχνηλασιμότητα στο ράφι, ως αποτέλεσμα, παγίωσε κοινές πρακτικές στο σύνολο των προμηθευτών φρούτων και λαχανικών.
Η επιτυχία του εγχειρήματος απέδειξε στην πράξη την αρτιότητα στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων συνεργαζόμενων μερών του έργου. Σήμερα, μέσω της διαδραστικής γεωργία, η ασφάλεια τροφίμου απεδείχθη πως μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από καθετοποιημένες δομικές λειτουργίες και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του internet.