210 5747801 - 2810 285372 

Στις εταιρίες λιανεμπορίου, το επίπεδο της εφοδιαστικής τους αλυσίδας αποτελεί πεδίο συζήτησης και προβληματισμού σχετικά με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά αλλά και την ικανότητά της να καλύπτει τις εμπορικές τους απαιτήσεις (ειδικά σε καταστάσεις πανδημίας και ιούς όπως τον SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19).
Η ασφάλεια των τροφίμων που επηρεάζεται από ισχυρούς δυνητικούς κινδύνους (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, μικροβιολογικά φορτία, υποδομές, εσωτερική οργάνωση, δίκτυο προμηθευτών κτλ), ήταν και θα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό συμβαίνει επειδή καθημερινά ο κίνδυνος να ξεσπάσει μια διατροφική κρίση εξ’ αιτίας "συνειδητής επιλογής", λάθους ή παραλείψεων κάποιου προμηθευτή, είναι υπαρκτός και ιδιαίτερα υψηλός. Η πραγματικότητα αυτή σε συνάρτηση με την υψηλή τεχνογνωσία, που αποδεδειγμένα ως εταιρία διαθέτουμε στην δομική συμπεριφορά των εταιριών μεγάλων δικτύων όπως και στον έλεγχο τους, είχε ως αποτέλεσμα να μας οδηγήσει στο σχεδιασμό ενός νέου συστήματος για ουσιαστική αξιολόγηση, στο μέρος και στο σύνολο, των επιχειρήσεων δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας. Η προσαρμογή είναι διαρκής όπως και έγινε και με την εμφάνιση του SARS-CoV-2.
 
Η αρχή 
Το πρόγραμμα CERTUS Analysis, μπήκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην εφοδιαστική αλυσίδα της METRO AEBE. Με το νέο σύστημα καμιά πλέον επιχείρηση του εφοδιασμού δεν ήταν μια μοναδική οντότητα, αλλά η γενική και η ειδική της εικόνα αποτελούσε μέρος της γενικότερης εικόνας του συνόλου των εταιριών της εφοδιαστικής αλυσίδας της METRO A.E.B.E. 
Με την ανάπτυξη του προγράμματος η METRO A.E.B.E. έγινε η πρώτη εταιρία S/M στην Ελλάδα που έχει ξεκάθαρη εικόνα για την κάθε επιχείρηση που την προμήθευε με φρέσκα φρούτα και λαχανικά γεγονός που της απέδωσε ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού της και βραβεύτηκε με κορυφαίο βραβείο στην ασφάλεια των τροφίμων.
Παράλληλα, διαθέτει μηχανισμό άμεσης διακοπής της συνεργασίας της με εταιρίες που δεν πέρασαν τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια του ιδιωτικού της πρωτοκόλλου «ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΣ».
Εκτός όμως των παραπάνω, ως εταιρία γνωρίζει πλέον τα αδύνατα σημεία του κάθε προμηθευτή, όπως και το επίπεδο των συνεργαζόμενων με τον προμηθευτή παραγωγών, που η ίδια αγοράζει τα προϊόντα που της αποστέλλει με αποτέλεσμα να παρεμβαίνει συμβουλευτικά για την ποιοτική αναβάθμιση του εμπορικού της δικτύου.
Εν συνεχεία, η εταιρία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ ενσωματώνει το πρόγραμμα στην δική της ιδιωτική προδιαγραφή, με αποτέλεσμα το CERTUS Analysis να αποτελεί σήμερα ένα στρατηγικής σημασίας εργαλείο ελέγχου και αναβάθμισης του δικτύου των εταιριών που αποτελούν την εφοδιαστική της αλυσίδα.
 
Καινοτομία - διαφοροποίηση στην αγορά
Η επιστημονική ομάδα της MODUS DCS προσάρμοσε το CERTUS Analysis σε κάθε σημείο ελέγχου και εισήγαγε (σε αντίθεση με τα γνωστά συστήματα πιστοποίησης) δείκτες βαθμονόμησης - βαρύτητας με ποσοστιαία διακύμανση, με σκοπό τη αντικειμενική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης της κάθε εταιρίας.
 
Τα αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο σύνολο των εταιριών του δικτύου, το σύνολο των φύλλων ελέγχου (check list) εισάγονται μαζικά στο CERTUS Analysis. Τάχιστα ακολουθεί η εσωτερική επεξεργασία τους και εξάγονται δεδομένα με αλληλεπίδραση αποτελεσμάτων στο σύνολο αλλά και επί των ενοτήτων της προδιαγραφής ελέγχου.
Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων εκτός της τελικής κατάταξης έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το που ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις να είναι οι ποιοτικές και στοχευμένες.

Τα οφέλη
Τα αποτελέσματα που εξάγονται από το CERTUS Analysis:

  • είναι απολύτως αξιόπιστα,
  • διασφαλίζουν τα ποιοτικά μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς
  • συν αξιολογούνται εταιρίες με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Καθοριστική είναι αλλαγή στην εμπορική πολιτική των αλυσίδων S/M, καθώς μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων επανασχεδιάζεται η σύνθεση του δικτύου των συνεργαζόμενων εταιριών. Αυτό συμβαίνει επειδή συνεκτιμώνται κατά τη λήψη των όποιων αποφάσεων, νέες παράμετροι πέραν των γνωστών (είδος και τιμές), που αφορούν την συνολική εικόνα μιας επιχείρησης για την συνέχιση ή μη μιας συνεργασίας.
Εκτός των παραπάνω, η αξιολόγηση ενός δικτύου παρέχει τη δυνατότητα στην αγοράστρια εταιρία να σχεδιάσει τις παραγγελίες της με διαφορετική οπτική και να επιβραβεύσει τις εταιρίες εκείνες που κατακτούν υψηλά στάνταρ στη γενική κατάταξη του συνόλου των προμηθευτών τους.
Μπορεί, επίσης, με επιστημονικό και στοχευμένο τρόπο, να βελτιώσει το επίπεδο της κάθε προμηθεύτριας εταιρίας καθώς τα αποτελέσματα είναι πλέον μετρήσιμα και οι παρεμβάσεις απόλυτες και συγκεκριμένες.

Εφαρμογές – επεκτάσεις
Το CERTUS Analysis δεν αφορά μόνο τις εταιρίες τις εφοδιαστικής αλυσίδας ενός S/M, αλλά τα πεδία εφαρμογής διευρύνονται όπου υπάρχουν:

  • δίκτυα,
  • σειρά καταστημάτων,
  • συνεταιρισμοί και παραγωγοί, όπως και στο
  • πελατολόγιο της κάθε εταιρίας που ενδιαφέρεται να διαθέτει ξεκάθαρη εικόνα για το δίκτυο της.

Εμείς στη MODUS DCS είμαστε εδώ για να μελετήσουμε, προσαρμόσουμε, αναπτύξουμε, επεξεργαστούμε και αποδώσουμε τα αποτελέσματα για κάθε δίκτυο που θα μας καλέσετε να επανασχεδιάσουμε, μέσω των ευρημάτων που θα προκύψουν.