210 5747801 - 2810 285372 

Η MODUS DCS είναι ανθρωποκεντρική επιχείρηση. Τα στελέχη μας είναι η δύναμή μας γι’ αυτό και βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεων και της εξέλιξης μας. Πιστεύουμε στις ικανότητές τους γιατί μπορούν και χτίζουν την διαχρονική μας αξία και συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατάκτηση των στόχων της εταιρίας μας.
Οι αξίες μας είναι αυτές που καθορίζουν τις αποφάσεις μας και περιγράφουν τον τρόπο που ενεργούμε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας γι' αυτό και

  • Προσφέρουμε ένα σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
  • Επιζητούμε εργασιακή σταθερότητα και υποστηρίζουμε τις μακροχρόνιες συνεργασίες
  • Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης για όλους
  • Προάγουμε την αξιοκρατία και υποστηρίζουμε την συλλογικότητα και τη δημιουργικότητα
  • Πιστεύουμε στη δύναμη της ομαδικότητας και μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης, βελτιώνουμε συνολικά τις δεξιότητες των εργαζομένων.
  • Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και συν διαμορφώνουμε το πλαίσιο της επιστημονικής τους εξέλιξης

 

Στη MODUS DCS, διοίκηση και εργαζόμενοι ανήκουμε στην ίδια εργασιακή ομάδα. Ως εταιρία εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές και σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Θέλουμε τα στελέχη μας ως εργαζόμενοι να είναι ικανοποιημένοι για να μπορούν να προσφέρουν σε βάθος χρόνου.

Εμείς, πιστεύουμε στην αξία κάθε ανθρώπου γι’ αυτό όταν αναφερόμαστε στους εργαζομένους μας μιλάμε πάντοτε για το μεγάλο μας κεφάλαιο.  Θέλουμε να μεγαλώνουμε μαζί, γι’ αυτό, όλες μας οι συμβάσεις είναι αορίστου χρόνου.