210 5747801 - 2810 285372 

FOOD SAFETY CONTROL - F.S.C.

Η εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των S/Μ από το 1980. Είναι επιχείρηση με αποδεδειγμένη κοινωνική ευαισθησία που εργάζεται συστηματικά για την κάλυψη των απαιτήσεων των καταναλωτών – πελατών της.
Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισε τα προϊόντα που διακινούνται στα μανάβικά της, από την παραγωγή, τη διαλογή, την τυποποίηση, τη μεταφορά και την πώληση, να ελέγχονται μέσα από ένα άρτια δομημένο σύστημα, ικανό να αποτρέψει τα Μη συμμορφούμενα προϊόντα ενώ ταυτόχρονα να επαληθεύει τις απαιτήσεις της για ασφαλή τρόφιμα.
Γι’ αυτό το λόγο ανάθεσε το 2010 στη MODUS DCS να σχεδιάσει και να αναπτύξει το καθετοποιημένης ιδιωτικής προδιαγραφής πρωτόκολλο ασφάλειας τροφίμων FOOD SAFETY CONDROL – FSC.
Το πρωτόκολλο ως προαπαιτούμενο συνεργασίας αναπτύχθηκε στο σύνολο των προμηθευτών της εφοδιαστικής της αλυσίδας, δίνοντας βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών για τον καταναλωτή προϊόντων.
Το FSC είναι πλέον ένα πολυβραβευμένο καινοτόμο ιδιωτικό πρωτόκολλο το οποίο διαφοροποιείται από τα διεθνή πρότυπα καθώς υπάρχει συνεχής έλεγχος και παρέμβαση από τους υπεύθυνους του συστήματος.
Στηρίζεται στο λογισμικό e-cert και φιλοξενείται διαδικτυακά στην διεύθυνση www.e-cert/xalkiadakis, από την οποία όλοι οι προμηθευτές της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. (εμπορικές επιχειρήσεις και παραγωγοί) διαθέτουν λογαριασμό χρήστη.
Μέσα από την καθετοποιημένη προσαρμογή της εφοδιαστικής της αλυσίδας η ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. απαιτεί από τους προμηθευτές της να:
  • παράγουν σε πρωτογενή επίπεδο κηπευτικά που να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του ιδιωτικού πρωτοκόλλου FSC.
  • συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία που οφείλουν να εφαρμόζουν στην παραγωγή και στους χώρους εργασίας, στην ποιότητα, στην υγιεινή και στην ασφάλεια των εργαζομένων, στην ασφάλεια των τροφίμων και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον.
  • βελτιώνουν συνεχώς τις εσωτερικές τους λειτουργίες με σκοπό τα προϊόντα που εξέρχονται από αυτές να κατατάσσονται στην κατηγορία των προϊόντων αποδεδειγμένης ασφάλειας.
Γι’ αυτό οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι παραγωγοί που αποτελούν την εφοδιαστική αλυσίδα της μαναβικής της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε., δεσμεύονται ενυπόγραφα στην τήρηση των απαιτήσεων του πρωτοκόλλου και επιβλέπονται από την MODUS DCS σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, οι προμηθευτές ελέγχονται ενδελεχώς, σε ετήσια βάση, στην έδρα τους και αξιολογούνται με βάση το ποσοστό συμμόρφωσης τους στις απαιτήσεις του ιδιωτικού πρωτοκόλλου.
Εκτός των άλλων, κάθε παρτίδα προϊόντος που είναι τοποθετημένο ή πρόκειται να τοποθετηθεί προς πώληση στο ράφι είναι απόλυτα ιχνηλάσιμο από κάθε καταναλωτή και διαθέτει ισχυρές διασφαλίσεις καταλληλότητας. Με βάση τα παραπάνω οι παραγωγοί (που συνεργάζονται με τους προμηθευτές της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. ή που παραδίδουν απευθείας σε αυτή) αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη σε περίπτωση που ανιχνευτούν φυτοφάρμακα πάνω από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια (MRL) ή ανιχνευτούν Μη εγκεκριμένα φυτοφάρμακα στα προϊόντα τους. Το ιδιωτικό πρωτόκολλο FSC, 10 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του, έχει κατακτήσει την αξιοπιστία του στο καταναλωτικό κοινό το οποίο το εμπιστεύεται απόλυτα.
Αδιαμφισβήτητα όμως η εμφάνισή του στην ελληνική πραγματικότητα άλλαξε τη λογική και την νοοτροπία του ελληνικού λιανεμπορίου.
Σήμερα οι καταναλωτές ζητάνε ασφαλή, αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα και γι’ αυτό το λόγο απευθύνονται στα μανάβικα της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. Η εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. διαπιστώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού τόσα χρόνια μέσω των πωλήσεων, ανεβάζει τον πήχη ακόμα ψηλότερα ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των πελατών της.
Εμείς στη MODUS DCS, στα 10 χρόνια που κρατάμε το τιμόνι του πρωτοκόλλου ιδιωτικής προδιαγραφής ασφάλειας φρούτων και λαχανικών της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. έχουμε να απαριθμήσουμε άπειρες στιγμές με πραγματικές δυσκολίες, δεν έχουμε όμως να θυμόμαστε καμία χαμένη μάχη.
Σήμερα το e-cert αποτελεί την κορωνίδα στην ιχνηλασιμότητα των φρούτων και των λαχανικών στην Ελλάδα. Η ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. δικαίως κατέκτησε περίοπτη θέση στην πυραμίδα της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως εξέχουσα επιχείρηση. Εμείς ως εμπνευστές και στρατιώτες στην πρώτη γραμμή ευχαριστούμε την οικογένεια Χαλκιαδάκη για την εμπιστοσύνη της αλλά και τα στελέχη της για την άψογη συνεργασία μας.