210 5747801 - 2810 285372 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει αυτά να εκτίθενται σε κάθε χώρο πώλησης, έτσι ώστε η επισήμανση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, είτε επί της συσκευασίας-προϊόντος, είτε στην αντίστοιχη πινακίδα – ετικέτα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο πληροφόρησης, να είναι δε ακριβής και σαφής ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.
Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες ενδείξεις είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή.
Κατά την κείμενη νομοθεσία, η σήμανση των προϊόντων γίνεται επί της συσκευασίας και επί των σημείων πώλησης. Η σήμανση επί της συσκευασίας είναι πια διαδικασία που γίνεται κατά την τυποποίηση ενός προϊόντος, ενώ η σήμανση λιανικής γίνεται κατά την πώληση.
Η MODUS DCS είναι άριστος γνώστης της νομοθεσίας που σχετίζεται με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων όπως και των πεδίων που αναγράφονται κατά περίπτωση στις ετικέτες των συσκευασιών ή του λιανεμπορίου.
Ως εταιρία διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη ενιαίας ιχνηλασιμότητας προϊόντων και έλεγχο σημάνσεων επί των συσκευασιών. Δημιούργησε την κοινή σήμανση των προϊόντων μαναβικής που αποστέλλονται καθημερινά προς τη ΜΕΤΡΟ Α.Β.Ε.Ε και τη ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. στο σύνολο των προμηθευτών της εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση από το 2010 μέχρι και σήμερα την ιχνηλασιμότητα στα ράφια τους.
Επίσης, πραγματοποιεί από το 2010 μέχρι και σήμερα εκατοντάδες τακτικούς επαναλαμβανόμενους ετήσιους ελέγχους στις έδρες των εταιριών εφοδιασμού. Εκ των πραγμάτων, είναι η εταιρία που διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην σήμανση και στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Η ιχνηλασιμότητα επιτυγχάνεται συνδυαστικά με τη χρήση του λογισμικού E-CERT και η επαλήθευση των αναγραφόμενων επί των ετικετών με τη χρήση του λογισμικού CERTUS, ενώ επί των καταστημάτων μέσω του λογισμικού IN CERT.
Συνεπώς, η ανάθεση στη MODUS DCS του σχεδιασμού των ετικετών που τοποθετούνται επί των συσκευασιων των προϊόντων σας, της αποτύπωσης της ιχνηλασιμότητας (QRCODE) επί αυτών, του ελέγχου των σημάνσεων που παραλαμβάνετε και διακινείτε ή τοποθετείτε στα ράφια της λιανικής σας, είναι ενέργεια απόλυτης επιτυχίας.
Τέλος, η οργάνωση των παραπάνω υπηρεσιών από την εταιρία μας σημαίνει πλήρης αποφυγή προστίμων από τις κρατικές υπηρεσίες αγορανομικών ελέγχων.