210 5747801 - 2810 285372 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Εξέχουσα θέση στην ασφάλεια τροφίμων έχει η διαχείριση κινδύνου, ενώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά σημαίνοντα ρόλο παίζει η διαφοροποίηση προϊόντος. Με τη δημιουργία ενός ιδιωτικού πρωτοκόλλου ασφάλειας τροφίμων, ως εταιρία, στοχεύουμε στη διαφοροποίηση των διακινούμενων προϊόντων, στη διαχείριση του κινδύνου και στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο βασικός μας ρόλος, ως εποπτεύων φορέας, είναι η ευελιξία και η διευκόλυνση του συντονισμού και των συναλλαγών καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι ώστε να παρέχουμε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις συνθήκες παραγωγής, επεξεργασίας και μεταφοράς του. Επιπλέον, με τη διαφοροποίηση μέσα από την συμμετοχή τους, οι εταιρίες της εφοδιαστικής αλυσίδας αποκτούν κοινά χαρακτηριστικά και συμμετέχουν στην συνολική ποιοτική βελτίωση τους.
Η MODUS DCS εισήγαγε πρώτη σε εθνικό επίπεδο τα ιδιωτικά πρωτόκολλα στο ελληνικό λιανεμπόριο σε συνδυασμό με την πληροφορική, το internet και την ιχνηλάτιση τους στο ράφι των super market. Η επιλογή μας να διαφοροποιηθούμε από τη λογική των αυτόνομων συστημάτων πιστοποίησης σε ενιαία συστήματα, μας δικαίωσε διαχρονικά και μας κατέταξε ως εταιρία στην κορυφή της καινοτομίας.

Μετά από 12+1 χρόνια, η εταιρία μας έχει αποκτήσει ισχυρή τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ιδιωτικών προδιαγραφών με αποτέλεσμα η εμπειρία μας να παρέχει πλέον τη δυνατότητα, εκτός από τις μεγάλες αλυσίδες supermarket, σε κάθε άλλη εταιρία να αναπτυχθεί κάτω από μια σύγχρονη λογική ποιότητας και οργάνωσης.

Τα ιδιωτικά πρωτόκολλα που σχεδιάζουμε μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις:
 
 • αλυσίδες λιανεμπορίου,
 • επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου τροφίμων,
 • ενώσεις συνεταιρισμών,
 • κεντρικές αγορές,
 • λαϊκές αγορές,
 • επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης κ.ο.κ.

Η επιλογή μεταξύ ενός ιδιωτικού πρωτοκόλλου προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης ή δικτύου επιχειρήσεων είναι στρατηγική επιλογή αιχμής και παρέχει σειρά πλεονεκτημάτων καθώς:

 • είναι ευέλικτα, εύκολα προσαρμόσιμα και διαχειρίσιμα,
 • στοχεύουν στη διαχείριση του κινδύνου και τη διαφοροποίηση του προϊόντος,
 • η εφαρμογή τους συμβάλλει στη φήμη της επιχείρησης,
 • προάγουν την εικόνα της εταιρίας στο καταναλωτικό κοινό,
 • συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας,
 • έχουν χαμηλότερο κόστος,
 • είναι το «δικό τους σύστημα» και το υλοποιούν με αίσθημα αυξημένης ευαισθησίας.