210 5747801 - 2810 285372 

ISO9001

Το ISO 9001 είναι διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο που αναπτύχθηκε από τον International Organization for Standardization και έχει ως αντικείμενο την διασφάλιση της ποιότητας. Η απόφαση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος ποιότητας προϋποθέτει μια επιχείρηση που είναι διατεθειμένη να προσεγγίσει συστηματικά τις δραστηριότητές της και να θέσει στόχους προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αγοράς για ποιότητα. 

Ωφέλη από την εφαρμογή του ISO 9001

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 έχει ως κύριο μέλημα την παροχή υπηρεσιών σταθερής ποιότητας από τον οργανισμό. Προς τον σκοπό αυτό, συστηματοποιεί την παραγωγή εξασφαλίζοντας έτσι τον βέλτιστο έλεγχό της σε διοικητικό επίπεδο. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη και στον τρόπο ικανοποίησης τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του πελατολογίου και διεύρυνση της επιχείρησης.

 Πως εφαρμόζεται το ISO 9001 

  • Καθορίζεται  το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
  • Εντοπίζονται οι απαιτήσεις του προτύπου που έχουν εφαρμογή στην επιχείρηση
  • Εντοπίζονται όλες οι διεργασίες που αφορούν την επιχείρηση
  • Προσδιορίζεται η σειρά και η αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών
  • Εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία των διεργασιών
  • Ορίζονται οι τρόποι παρακολούθησης
  • Θεσπίζονται εσωτερικοί έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του προτύπου

Τι σας προσφέρει η MODUS DCS
Για εμάς, η ικανοποίηση του πελάτη μας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας γίνεται με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.  Τα στελέχη μας αναλαμβάνουν τη μελέτη και την ανάπτυξη του Προτύπου ISO9001 σε οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες μέχρι την τελική επιθεώρηση και την έκδοση του πιστοποιητικού από διαπιστευμένο Φορέα πιστοποίησης.